A | A | A
Van Gogh: Van Gogh:

The work and artistic ambitions of Edvard Munch (1863-1944) and Vincent van Gogh (1853-1890) show interesting parallels. They are known for their emotionally imbued paintings and drawings, their personal and innovative style and their tormented lives. Both strived to modernise art and developed expressive imagery to portray the universal emotions of human life.

Lees meer
Foreign Minister Børge Brende at the launch of the White Paper on Human Rights. 
Foto: Norwegian Ministry of Foreign Affairs/Ragna Marie Fjeld.

‘The fight for strengthening human rights is the common thread in everything Norway commits to internationally,’ said Minister of Foreign Affairs Børge Brende. Human rights are under pressure internationally. Norway will therefore step up its efforts to promote and protect human rights

Lees meer
Kaare Robertsen legger ned krans på landingsmonumentet i Westkapelle. 
Foto: Adrian Idehen.

Walcheren er en tidligere øy i provinsen Zeeland sør i Nederland, nå med oppdemmet forbindelse til fastlandet. For 70 år siden ble Walcheren befridd fra den tyske okkupasjonsmakten av allierte tropper, inkludert norske kommandosoldater. Øya var av stor strategisk betydning under andre verdenskrig, fordi den kontrollerer innløpet til elva Scheldt som leder til den viktige havnebyen Antwerpen....

Les mer

Welcome to the website of the Norwegian Embassy in The Hague!

Lees meer
Nederland. 
Foto: www.studygroup.nl.

Ambassaden i Haag mottar et stort antall henvendelser fra ulike grupper i Norge som skal på studietur til Nederland. Mange besøkende ønsker bistand fra ambassaden til å planlegge oppholdet. Vi har dessverre ikke anledning til å yte all den assistanse som etterspørres, som å utarbeide programmer og inngå besøksavtaler. Ambassaden kan imidlertid veilede besøkende til hvilken etat de kan ta kontak...

Les mer
17 May. 
Foto: Petter Foss / MFA Norway  .

17. mai 2015 feires i Nederland i Sjømannskirken i Rotterdam. Arrangementet er et samarbeid mellom Sjømannskirken, ANSA og Ambassaden. Vi håper riktig mange finner veien til Sjømannskirken for å feire dagen.

Les mer
Photo: Michael van Oosten

Den norske ambassaden i Haag tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Ambassaden lyser ut to studentpraktikantplasser hvert halvår. Oppstart på praktikantoppholdet er i juli og januar, med en varighet på seks måneder.

Les mer
Svalbard. 
Foto: Arild Lyssand.

With its unique nature, pristine wilderness and numerous resources, the Arctic region has mesmerized and captivated humankind for centuries. The Arctic is attracting increasing global interest, as it is a region with a number of resources and a region where climate change first appears. Norway is one of the Arctic countries. Developments in the Arctic are creating major opportunities, but it al...

Lees meer
Photo: Yngve Ask/Innovation Norway

Norway and the Netherlands enjoy a positive bilateral relationship. There are close and positive ties within trade and shipping, politics, economics, defense and culture.

Lees meer